Servicii Contabile

DENMAR SRL este o companie specializată de contabilitate pentru servicii contabile complete acordate persoanelor fizice şi juridice.

Activitatea noastră se supune eticii profesionale şi confidenţialităţii în relaţiile cu clienţi, abordare individuală şi atenţie la detalii.

Serviciile noastre includ:

Contabilizarea curentă a documentelor contabile.

Elaborarea şi depunerea lunară a declaraţiilor conform Legii privind TVA, Intrastat şi VIES.

Raportarea activelor corporale.

Închiderea anuală a conturilor din contabilitate.

Elaborarea rapoartelor trimestriale şi a verificărilor privind activitatea firmei.

Păstrarea evidenţelor privind Munca şi Salariile, Personalul, conform cerinţelor Codului Muncii şi Legii Contabilităţii - state de plată a salariilor, asigurări, declaraţii 1 şi 6, UP –2, UP–3, dosare de muncă ale angajaţilor etc.

Elaborarea, depunerea tuturor declaraţiilor şi documentelor de plată aflate în legătură cu Codul privind Asigurările Sociale, precum şi consultanţă privind acesta.

Familiarizarea clientului cu modificările din baza normativă şi consultanţă privind problemele legislaţiei fiscale.

Reprezentanţă şi apărarea intereselor firmei în cadrul efectuării reviziilor fiscale.