Infiintare S.R.L. la Bulgaria

De ce sa infiintezi firma in Bulgaria

Impozite mici     Mediu de afaceri prietenos     Costuri mici     Birocratie redusa     Curs valutar fix

1) Disponibilitate de denumire - Registrul. Comertului;

Se aleg de catre solicitant minim trei denumiri ale viitoarei societati, de celelalte formalitati ocupandu-se avocatii.

2) Act constitutiv - redactare, certificare;
Ambele operatiuni se fac de catre avocati, nemaifiind necesara legalizarea de catre notar decat in situatia in care aportul la capitalul social al societatii este un tere., dar prezenta asociatilor la semanrea actului este obligatorie.
Solicitantul trebuie sa stabileasca numarul asociatilor, participarea acestora la capitalul social, administratorul, obiectul principal de activitate, precum si cele secundare, durata societatii.

3) Depunere capital social;
Val. minima 2 BGN=1 EURO ;
RECOMNDAM SUMA DE 100 BGN=50 EURO ;
Taxa  BANK  10 BGN=5EURO
Se face de catre avocati.

4) In cazul cetateninor straini - Declaratie notariala

5) Declaratii pt. asociat si administrator - redactare, certificare;
Ambele operatiuni se fac de catre avocati, fiind necesare copii de pe actele de identitate ale ascociatilor si administratorului si prezenta personala a acestora la momentul semnarii.

6) Specimen de semnatura - Notar;
Se obtine numai dupa ce se elibereaza disponibiliatea de denumire.
 
 

7) Dovada sediului - contract de inchiriere sau comodat - redactare, certificare;
Operatiunile se fac de catre avocati, fiind necesara prezenta partilor la momentul semnarii contractului si prezentarea unei copii xerox de pe titlul de proprietate si actele de identitate ale proprietarilor.

In cazul in care sediul social se afla intr-un apartament de bloc este necesara obtinerea unei adeverinte de la Asociatia de proprietari si de la vecini - redactare;

9) Copie de pe C.I. asociat si administrator.

Obtinerea unui spatiu pentru sediu social al societatii, precum si a unui teren unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea propriuzisa societatea, sunt operatiuni pe care o agentie imobiliara le poate realiza.

Societatea noastra poate doar intermedia inchirierea unor astfel de spatii, fiind insa necesare precizari cu privire la cuantumul chiriei, zona, suprafata, existenta sau nu a utilitatilor, etc.

Contabilitatea societatii poate fi tinuta doar de catre un contabil autorizat si nu de o societate de avocatura. Ca si in cazul obtinerii spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii, cabinetul nostru de avocatura poate intermedia legatura dintre societate si acesta.

Dupa infiintarea societatii si gasirea unui spatiu corespunzator desfasurarii efective a activitatii acestuia, cabinetul nostru de avocatura poate acorda asistenta juridica societatii (tinerea evidentei si modificarea si completarea actelor constitutive, redactarea contractelor, participarea la licitatii, reprezentarea in fata instantelor, etc.)