Пребиваване на чужденци в Република България


• Пребиваване на чужденци в Република България, включващо:
 - консултации и подготовка на необходимите документи за получаването на виза тип D;
- консултации и подготовка на необходимите документи за кандидатстване за удължаване на виза, включително и получаването на разрешение за продължително пребиваване за 1 (една) година;
- продължаване на пребиваването след изтичането на първата една година.

Подготовка за кандидатстване за виза тип С, включваща консултации и подготовка;

Изготвяне на годишни данъчни и финансови отчети и декларации на неактивно ООД;

Юридически и финансови консултации;

Административни услуги и банкови операции;

Процесуално представителство и водене на дела.