Отнетите шофьорски книжки в Румъния


Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи - ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок от датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.

Според румънското законодателство шофьорската книжка може да бъде отнета за всяко едно нарушение - това се потвърждава реално и в практиката. С отнемането на книжката се налага наказание “забрана за шофиране на територията на Румъния” за срок от 30 до 90 дни, което влиза в сила 15 календарни дни от датата на отнемането.
Шофирането с наложена забрана се счита не за административно нарушение, а за престъпление и в този случай наказанието се определя с присъда от съда.

Процедурата по връщането на книжката е дълга и неясна-за повечето български граждани, озовали се в тази ситуация. В повечето случаи те чакат книжките си повече от шест месеца, колкото трае процедурата до връщането на книжката в съответното окръжно управление  на КАТ в България, от което е издадена.

Съществуват начини за възвръщане на книжката в много по-кратък срок.

В 15-дневен срок от датата на отнемането, книжката може да бъде взета от съответната Окръжна  дирекция “Пътна полиция” в Румъния, на територията на която е извършено нарушението.
Това става срещу нотариално заверена декларация на румънски език, че притежателят на книжката няма да шофира на територията на Румъния за определения в наказателното постановление срок.
Плащате си глобата /Румънското Законодателство предвижда възможността ако глобата се плати в рамките на до 2-два работни дни да се плати наполовина на 50%  стойността и записана в документа/ и след като приготвите следният набор  документи – всичките преснимани по 2 пъти
1. Нотариално заверената декларация на Румънски език пред Нотариус
2. документа за платена глоба от службата  Местни Данъци и Такси
3. документа-/Dovada /, който ви е издаден, когато са ви взели книжката
– отивате в дирекцията на полицията -гише за възстановяване на отнети шофьорски книжки в главната полицейска служба на окръжния град на окръга и там на място трябва да попълните едно собственоръчно написано
4.Искане до Коменданта на Полицейския Окръг и след като предоставите на съответното гише събраните документи  ви връщат книжката.

Работното време на полицейската служба е от 8:30 до 16:30, но в петък е възможно да затвори по-рано. Ако документите за възстановяване на шофьорска книжка се подадат до 10:00 ч., тя може да се получи до края на работния ден, но е възможно да остане и за следващия ден.

Тази възможност е валидна само  в първите две седмици от отнемането на свидетелството за правоуправление на МПС.