Юридически Услуги – Наследствено право


Ние можем да ви помогнем, когато в труден за вас емоционален период се нуждаете от рационално решение. Имаме опит и можем да ви насочим при избора между дарение или завещание, да ви помогнем да възстановите запазена част, да съдействаме и ви представляваме при делба на наследство и да сътрудничим за постигане на извънсъдебно уреждане на отношенията между наследниците.

Кантората на Адвокат Денислав Маринов предоставя своя експертен правен опит при:
• Съставяне на завещание или завет
• Съставяне на дарение
• Възстановяване на накърнено правото на запазена част
• Доброволна или съдебна делба
• Процесуално представителство