Юридически услуги – Дружествено и Търговско Право


Кантората на Адвокат Денислав Маринов има богат опит в предоставянето на правна помощ за български и чуждестранни корпоративни клиенти.

Кантората  предлага своите специалисти, които ще ви помогнат при учредяването и управлението на дружество както в България, така и извън нея.

Консултации по образуване на фирми в различни юрисдикции - по-специално в Република България и Република Румъния

Нашият правен съвет към вас е винаги и финансово обмислен. Поддържаме тясно сътрудничество с водещи счетоводни кантори, които подпомагат постигането на оптимален финансов и счетоводен резултат.

Ние ви предлагаме нашия правен опит при вземане на вашето бизнес решение, свързано с:

• Регистрация на търговско дружество.
• Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, вливане, разделяне и отделяне на търговското предприятие, продажба и изкупуване на дялове и акции.
• Покупко-продажба на търговско предприятие, регистрация на особен залог.
• Изготвяне на договори и документи.
• Консултиране при трудовоправни отношения.
• Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съд.
• Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения.
• Несъстоятелност.

Предоставяните правни услуги включват:

• Консултации по образуване на фирми в различни юрисдикции-по специално в Република България и Република Румъния
• Съдействие при организационни промени във фирмата, като смяна на директор, промяна на името, адреса на управление, учредителния договор и устава.
• Изготвяне на всякакви фирмени документи, които периодически може да поиска клиентът, пълномощни, както и легализирането на фирмени документи.
• Поддържане на изискваните  по закон вписвания и документи с оглед компанията да е винаги изрядна по отношение на правните си задължения.
• Съдействие на клиента при изготвяне на договори и споразумения, както и консултации по всички правни аспекти.
• Регистрация на компанията с изискваните по закон документи и уставен капитал.
• Осигуряване на пълна номинална структура или част от такава, включително  секретар и седалище и адрес на управление.
• Легализация на документи с оглед предстоящата регистрация на компанията.
• Връзка с данъчните органи за осигуряване на необходимите данъчни документи.
• Изготвяне на необходимия комплект от документи-печати, фактури.
• Извършване на необходимата процедура във връзка с регистрацията на Фирмата, по режима ДДС.

Защо в Румъния

България и Румъния, две съседни държави с много сходства, а също и с голям потенциал за сътрудничество, са били разделяни от граници в течение на няколко десетилетия. Днес вече тези граници са само символични. Движението на хора и стоки става свободно между двете страни, бизнес транзакциите могат да се реализират много по-лесно. Въпреки това, границите от миналото все още съществуват в съзнанието ни. Поради тази причина, често сме по-склонни да установяваме търговски отношения с компании от по-далечни страни, просто защото знаем твърде малко за съседите си.